19.05.2018 15:00

Ochrana osobných údajov

S účinnosťou od 25. mája 2018  je platné nové nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov 2016/679 (ďalej len "GDPR"), ktoré ovplyvňuje spôsobvzájomnej komunikácie. Týmto dokumentom Vás chceme ubezpečiť, že náš proces spracovania osobných údajov sa vykonáva v súlade s platnými zákonmi na ochranu osobných údajov, najmä s GDPR.

Uchovávame a spracúvame o Vás len informácie, ktoré sú potrebné na to, aby sme uľahčili vzájomný kontakt na účely obchodného vzťahu. Zvyčajne ide o informácie týkajúce sa mena a kontaktné údaje, ako je e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa, poprípade číslo účtu. Nebudeme získavať, spracúvať ani inak uchovávať osobné informácie, ktoré by mohli byť považované za citlivé.

Ďalšim používaním stránky s uvedenými pravidlami a spracovaním Vašich osobných údajov súhlasíte, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: eurokafsro@gmail.com. 

 

 

 

—————

Späť


Kontakt

Eurokaf s.r.o.

Štítnická 46
048 01 Rožňava


058/7323860
0911 216 515
Rozvoz tovaru sa realizuje každý pracovný deň od pondelka do piatku!!!