Zmluvné podmienky

Zásady a princípy obchodných vzťahov medzi Eurokaf s.r.o. (ďalej len dodávateľ) a zákazníkom sú stanovené v súlade s Obchodným zákonníkom č.513/1991 zb. v znení neskorších predpisov. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné, pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou medzi dodávateľom a zákazníkom uvedené inak.

Registrácia

Zmluvný vzťah medzi dodávateľom a zákazníkom vzniká registráciou zákazníka v internetovom obchode www.eurokaf.sk a elektronickým objednaním tovaru. Registrácia pred prvým nákupom je nutná a realizuje sa prostredníctvom registračného formulára. Registrácia na stránke www.eurokaf.sk je zdarma. Zákazník je povinný v registračnom formulári uvádzať presné a pravdivé informácie. Zákazník môže zrušiť svoje konto formou písomnej žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu: info@eurokaf.sk.

Sortiment

Predmetom obchodovania sú ovocie, zelenina a doplnkové potraviny. Po individuálnej dohode so zákazníkom je možné dodať tiež tovar, ktorý sa v ponuke internetového obchodu nenachádza.

Cena

Zákazník je povinný oboznámiť sa pred nákupom s ponukou a aktuálnymi predajnými cenami tovarov, ktoré sú uvedené na internetových stránkach www.eurokaf.sk. Uvádzané ceny sú pre zákazníka uvádzané s DPH. Dovávateľ si vyhradzuje právo aktualizovať cenník bez povinnosti vopred o týchto zmenách informovať zákazníka.

Objednávka a dodávka tovaru

Objednávky sa uskutočňujú na internetovej stránke www.eurokaf.sk, alebo e-mailom: info@eurokaf.sk. Tovar je možné objednať len v merných jednotkách uvedených v cenníku. Objednávky poslané do 15.00 budú doručené na druhý deň vo vybranom  časovom intervale. Objednávky realizované po 15:00 budú doručené zákazníkovi do 2 pracovných dní vo vybranom časovom intervale.

V prípade nejasností ohľadom objednávky, dodávateľ kontaktuje zákazníka telefonicky. V prípade, že objednaný tovar bude vypredaný a dodávateľ nebude schopný objednávku uspokojiť v určenom čase, bude o tejto skutočnosti zákazník vopred informovaný.

Dodávka sa uskutočňuje spravidla medzi 9.00-11.00 a 13.00-15.00, ak nie je dohodnuté inak.

Tovar sa doručuje len v rámci mesta Rožňavy a blízkeho okolia. V prípade požiadavky na dovoz tovaru mimo Rožňavy a okolia, platia individuálne podmienky dohodnuté telefonicky alebo e-mailom medzi dodávateľom a zákazníkom.

Zákazník je povinný pri prevzatí nákupu skontrolovať množstvo a stav objednaného tovaru.

Storno objednávky

Storno objednávky je možné bez poplatku do 2 (dvoch) hodín od momentu zaslania objednávky. Objednávku je možné stornovať len telefonicky na 058/7323860, 00421/915576667 alebo na e-mail.adrese: info@eurokaf.sk. Stornovanie objednávky po tomto termíne, je možné iba po dohode s predávajúcim na horeuvedených telefónnych číslach.

Platba

Cena za nákup a doručenie tovaru je platená v hotovosti na mieste doručenia. Zákazník sa zaväzuje prebrať a zaplatiť objednaný tovar. Dodávateľ je povinný odovzdať zákazníkom doklad o nákupe (pokladničný blok) a doklad o doručení tovaru (dodací list).

Vážený tovar

Pri objednávke váženého tovaru, môže vzniknúť +/- 10 % rozdielu, medzi objednaným a dodaným množstvom.

Reklamácie

Reklamovať je možné len tovar zakúpený v Eurokaf s.r.o. Pri preberaní tovaru je potrebné si skontrolovať počet jednotlivých položiek ako aj prípadné fyzické poškodenie tovaru. Nakoľko ide o čerstvý tovar, reklamáciu môže zákazník uplatniť u dodávateľa len priamo na mieste doručenia tovaru, preto je potrebné skontrolovať tovar hneď pri preberaní.

Tovar reklamovaný na mieste doručenia tovaru bude vymenený za tovar nový (ak je na sklade), alebo bude reklamácia riešená vrátením peňazí (podľa voľby zákazníka).

Ochrana osobných údajov

Internetový obchod www.eurokaf.sk dodržuje pravidlá o ochrane osobných údajov. Zaväzuje sa, že tieto údaje použije len pre zabezpečenie služieb obchodu v nevyhnutnom rozsahu a neposkytne ich bez vedomia zákazníka tretej osobe.

Záverečné ustanovenia

Zákazník svojou registráciou potvrdzuje, že je oboznámený s obchodnými podmienkami internetového obchodu eurokaf.sk a súhlasí s nimi. Zákazník sa zaväzuje, že všetkým ním uvedené údaje sú pravdivé. Dodávateľ sa zaväzuje postupovať v súlade so stanovenými obchodnými podmienkami a obchodným zákonníkom.


Kontakt

Eurokaf s.r.o.

Štítnická 46
048 01 Rožňava


058/7323860
0911 216 515
Rozvoz tovaru sa realizuje každý pracovný deň od pondelka do piatku!!!